V juliju na javni dražbi stavbni zemljišči v Gotni vasi in Daljnem Vrhu

datum: 23. 06. 2021

Na javnih dražbah, ki bosta izvedeni 14. julija 2021 v prostorih Mestne občine Novo mesto, bosta na voljo stavbno zemljišče v velikosti 698 m² v Gotni vasi ter stavbno zemljišče v velikosti 946 m² na Daljnem Vrhu. K javnima dražbama lahko pristopite do 9. julija 2021 s predhodnim plačilom varščine v višini 10 odstotkov izklicne cene.

Zemljišči, ki bosta del javnih dražb, sta v lastni Mestne občine Novo mesto in se nahajata na območju stanovanjskih površin. Stavbno zemljišče v Gotni vasi obsega 698 m² in je v procesu komunalnega opremljanja, zanj pa izklicna cena znaša 62.800,00 EUR. Stavbno zemljišče na Daljnem Vrhu obsega 946 m² in je že komunalno opremljeno, zanj pa izklicna cena znaša 61.500,00 EUR.

Javna dražba za zemljišče v Gotni vasi se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v sejni sobi v pritličju dne 14. julija 2021, ob 9.00 uri, za zemljišče na Daljnem Vrhu pa ob 9.30 uri. Dražitelji, ki so lahko pravne in fizične osebe, morajo vplačati varščino do vključno 9. julija 2021, v višini 10 % izklicne cene.

Več informacij o dražbah je na voljo na spodnjih povezavah in na Uradu za prostor in razvoj Mestne občine Novo mesto na tel. št. 07/39 39 258 (Pia Svilan) in 07/39 39 237 (Stanislava Bjelajac) v času uradnih ur ali na e-naslovih pia.svilan@novomesto.si ali stanislava.bjelajac@novomesto.si.

nazaj