pre__na_1.png

Krajevna izkaznica: KS Prečna

datum: 21. 06. 2021

Krajevna skupnost Prečna je še ena izmed naših lepih in zanimivih krajevnih skupnosti, obdana z lepo naravo in reko Temenico, ki ponuja prelepe razglede in zanimive aktivnosti.

g_Precna_05

 

Krajevna skupnost Prečna obsega 68 km2 površine, na kateri biva 1076 prebivalcev. Najvišja nadmorska višina je na Kuzarjevem Kalu, in sicer 345 m. Prečna pa leži na 170 m nadmorske višine.

prečna 1

Vas je bila prvič omenjena leta 1180. Legenda pravi, da je kraj dobil ime po namenu: »Kar tako prečno se gre v ta kraj pod Kalanskim hribom«.  Prečna je bila samostojna občina več kot 100 let, arhivski zapis v Šolski kroniki sega v leto 1876. Občina je prenehala z delovanjem 1955.  V občino Prečna je spadalo 22 vasi in sicer: Boršt, Bršljin, Cegelnica, Češča vas, Daljni vrh, Dolenja Straža, Dolenje Kamence, Gorenje Kamence, Gornja Straža, Groblje, Hudo, Kuzarjev Kal, Ločna, Mala Bučna vas, Muhaber, Podgora, Potočna vas, Prečna, Sela, Suhor, Velika Bučna vas in Zalog.

Za leto 1934 je znano, da je bil sedež občine v Bršljinu, po drugi svetovni vojni pa je bil sedež v Prečni v Prosvetnem domu. Znanih je nekaj imen županov: Zagorc (Bršljin), Šali (Češča vas), Derganc (Zalog), Leopold Ferbežar (Potočna vas).

grad 1

prečna 2

Zemljevid KS Prečna z okolico. 

 

prečna 3

Ohranjena krajevna tabla se je našla v Suhorju.

 

Številne kulturne in naravne znamenitosti Krajevne skupnosti Prečna predstavljajo: ruševine nekdanjega gradu Luknja iz leta 1920, reka Temenica, cerkev Antona Padovanskega, Hidroelektrarna Novobor v Luknji, Plezališče v Luknji, Krajevni dom in stavba nove šole v Prečni, Letališče Prečna, Olimpijski center Novo mesto in Konjeniški šolski in športni center v Češči vasi. 

g_Precna_03

g_Precna_10

 

Krajevna skupnost Prečna ponuja tudi možnosti za rekreacijo in druge zanimive aktivnosti. Utrip in življenje ji dajejo predvsem aktivna društva, med drugimi Aeroklub Novo mesto, Prostovoljno gasilsko društvo Prečna, Vaški zvon in Dober dan Teater pod okriljem KD Prečna, Društvo upokojencev Prečna, Društvo kmečkih žena in Športno društvo Prečna. 

g_Precna_09

 

Po celotnem kraju je v zadnjih letih moč opaziti obnovo oziroma izgradnjo razne infrastrukture. Želja je, da se vsem živečim krajanom omogočijo osnovne dobrine kot so voda, elektrika, odvodnjavanje fekalnih in meteornih voda, urejenih cestišč ter v zadnjem času izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja. Trenutno so večji razvojni projekti usmerjeni v izgradnjo Olimpijskega centra v Češči vasi s Športno rekreacijskim parkom, izgradnjo dveh brvi preko reke Temenice s sprehajalnimi potmi in izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja. Veliko pozornost se usmerja tudi v izgradnjo obcestne infrastrukture. Z izgradnjo ustrezne poti za pešce in kolesarje od Podbreznika do Češče vasi bodo v kraju dokončali trenutno potrebo po tovrstni infrastrukturi. Izzivov za sam razvoj kraja vsekakor ne bo zmanjkalo, saj se sam pogled po razvoju kraja s krajani, kateri so marljivi in zelo pridni ne konča. Tudi želja krajanov po ureditvi mestnega potniškega prometa po celotni KS je zelo velika. V letu 2022 je predvidena umestitev postajališča v Prečni, ki je za uresničitev te želje zelo pomembno. Krajani se strinjajo, da živijo v prelepi Krajevni skupnosti obdani z lepo naravo in reko Temenico, in da bo nadaljnji razvoj kraja pripomogel samo še k dodatni potrditvi, da gre za eno izmed krajevnih skupnosti, kjer se najlepše živi. 

g_Precna_02

prečna 1

 

Oddajo o KS Prečna si lahko pogledate v prispevku Televizije Vaš kanal v oddaji Novo mesto živi, v sredo, 23. junija, ob 18.45 in v četrtek, 24. junija, ob 19. uri. 

 

Avtor fotografij: KS Prečna

 

nazaj