razgledi.jpg

KS Podgrad skozi fotografije

datum: 19. 05. 2021

Krajevna skupnost Podgrad leži v objemu neokrnjene narave in različnih znamenitosti. Krajani se radi pohvalijo z bogato zgodovino in raznolikimi vsakodnevnimi dejavnostmi. Več utrinkov lahko najdete na fotografijah spodaj.

 

Podružnična šola OŠ Stopiče v Podgradu ima 4 oddelke in 1 vrtčevski oddelek. Danes šolo obiskuje 53 učencev iz okoliških vasi Podgrad, Konec, Vinja vas, Pristava, Mihovec, Jurna vas, Koroška vas ter Mali in Veliki Cerovec. Učenci se v šolo vozijo s šolskim avtobusom ali s starši, iz bližnjih vasi pa prihajajo peš.

šola

 

Gasilsko društvo Podgrad - Mehovo je bilo ustanovljeno leta1984. Deluje na področju celotne Krajevne skupnosti Podgrad z namenom požarne preventive, gašenja in reševanja ob požarih in drugih nesrečah. Aktivno je tudi na področju izobraževanja gasilske mladine in otrok. Krajani so najbolj ponosni na njihov gasilski dom, ki so ga krajani in člani PGD v sodelovanju s KS Podgrad dokončno zgradili do leta 1999. Ponosni so na vozni park, ki so ga skozi leta posodobili in jim služi pri opravljanju javne gasilske službe. Društvo trenutno šteje 207 članov in 41 članov gasilske mladine od tega je 22 gasilcev operativcev.

gasilski dom

 

Ob podgrajski šoli stoji stoletna lipa, ki je bila posajena v letih po 1930, ko je na šoli služboval učitelj France Kimovec. Lipa krajanom nudi mnogo prijetnih in hladnih trenutkov v vročih poletnih dneh.  

lipa

 

Češnjev drevored v Podgradu služi  za okras, sladkanje in poletno senco, pticam pa poleg sladkih plodov tudi kot domovanje.  

češnje

 

Ostanki gozdne železnice v Radohi: Parna žaga na Radohi je bila zgrajena že pred pričetkom graditve belokranjske železnice leta 1912. Žaga je stala sredi gozdov, 4 km jugovzhodno od Uršnih sel. Med prvo svetovno vojno se je delo na žagi ustavilo. Tudi po vojni žage niso takoj pognali. To se je zgodilo šele leta 1921, ko so se novi lastniki odločili žago obnoviti, jo povečati in povezati z gozdno železnico s postajo pri naseju Rožni Dol. Z gradnjo so pričeli leta 1921. Na progi sta obratovali dve parni lokomotivi in več tovornih vagončkov. Ob roški ofenzivi je italijanska vojska 24. julija 1942 požgala in uničila žago, da se v njej ne bi mogli zadrževati partizani. 

železnica

 

Orientacijska tabla na vrhu Mehovega. 

mehovo

 

Navdušeni pohodniki. 

pohodniki

 

Mehovo ali 'Mali (podgurski) Triglav' kot ga radi poimenujejo krajani. 

mehovo 19

Mehovo 22

 

Mala plezalna stena - Ferata na Mehovem.

oznaka

hoja

 

Prijatelji Mehovega pri urejanju nekdanjega grajskega vrha in okolice. 

akcija mehovo 4-delovno akcijo urejanja poti in vrha našega »Malega Triglava«

akcija mehovo 6

akcija mehovo 7

 

Čudoviti razgledi na KS Podgrad. 

razgledi

 

Ajdovska jama na Radohi pripada razgibanemu kraškemu predelu, kjer sta med 50 različnimi jamami in drugimi kraškimi pojavi, znani še predvsem dve jami: najdaljša Mihovska jama in Radoška jama. Ajdovska jama je bila odkrita leta 1988, pravzaprav so jo odkrili fantje iz Uršnih sel. Jamo so verjetno poznali že prej, ker je na Radohi med prvo in drugo svetovno vojno obratovala žaga in so bili gozdovi v okolici jame močno posekani, nedaleč od vhoda pa je potekala trasa gozdne železnice. Tisti fantje so v vhodnem delu jame našli neobičajno glineno posodico. Za jamo so jamarji izvedeli, ko je posodica priromala v Dolenjski muzej. Arheologi so ugotovili, da gre za redko najdbo iz bronaste dobe. Potem so jamo raziskali, izmerili in narisali. Ugotovili so, da gre za jamo udornega nastanka, njen poligon je dolg dobrih 50 metrov. 

ajdovska jama

ajdovska jama 2

 

Avtorji fotografij: Krajevna skupnost Podgrad (Verica Turk, Živa Turk in Jure Krakow).

nazaj