Novo mesto obiskal minister za javno upravo Boštjan Koritnik

datum: 07. 05. 2021

Na povabilo župana Mestne občine Novo mesto mag. Gregorja Macedonija je Novo mesto obiskal minister za javno upravo Boštjan Koritnik s sodelavci, med katerimi je tudi Novomeščanka in državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban. V ospredju obiska so bile predvsem nekatere odprte premoženjske zadeve, župan Gregor Macedoni in minister Boštjan Koritnik pa sta se na delovnem sestanku dotaknila tudi nekaterih drugih aktualnih področij lokalne samouprave.

Mestna občina Novo mesto je ministra seznanila z načrtovanjem izgradnje garažne hiše pod Upravno enoto Novo mesto, kjer želijo v prvi fazi vzpostaviti začasno peščeno parkirišče. Gre za zemljišča, ki jih ima od letošnjega leta dalje v upravljanju Ministrstvo za javno upravo. Župan Gregor Macedoni je ob tem poudaril, da želijo v mestnem središču zagotoviti dodatna parkirišča, ki bi razbremenila obstoječa, s tem pa bi občani lažje opravljali upravne in poslovne zadeve, ki se nahajajo v bližini. »V prihodnjih letih želimo na območju Novega trga zagotoviti dovolj podzemnih parkirišč, da bi lahko pristopili k umiku parkirnih mest s  ploščadi, ki jo sedaj v večji meri zasedajo avtomobili in sicer na način, da bomo čimbolj ohranili zeleno veduto tega območja, po drugi strani pa razbremenimo promet na Loki. Dolgoročno si tako želimo čimbolj omejiti motorni promet v območju ob reki Krki,« je še podaril Gregor Macedoni. 

182765164_459402195358602_7317257074502873814_n

183537695_489561568953376_7955829300923449120_n

Obisk ministra za javno upravo je bil sicer v prvi vrsti namenjen pregledu prostorskega uresničevanja državnih nalog v Novem mestu. Na delovnem sestanku so se lotili tudi pregleda razmejitev med državo in lokalnimi skupnostmi. »Gre za pomembno področje, kjer je Ministrstvo za javno upravo v zadnjem času spodbudilo lokalne skupnosti k organiziranju skupnih občinskih uprav, ki delujejo izredno dobro, ena najbolj uspešnih praks je Skupna občinska uprav občin Dolenjske,« je še podaril Gregor Macedoni.  

183467653_2867191270263497_564521641623505026_n

Teme pogovorov so bile tudi ostala odprta vprašanja glede prostorov državnih služb, kjer je minister za javno upravo Boštjan Koritnik izrazil veliko zadovoljstvo pri sodelovanju z novomeško občino. ”Na sestanku smo prevetrili in poiskali morebitne smotrnejše možnosti reševanja prostorske problematike centraliziranih organov, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Novo mesto na razpršenih lokacijah. Sledi izdelava natančnejše analize za izkazano različico rešitev in na tej podlagi dokončna odločitev o nadaljnjih korakih,” je izpostavil minister Boštjan Koritnik.

 

182819425_296372952132162_7330905927982974777_n

nazaj