20210316_124740.jpg

Krajevna izkaznica: KS Gotna vas

datum: 26. 04. 2021

Krajevna skupnost Gotna vas se razteza na dobrih 357 hektarjih površin, kjer živi nekaj več kot 1200 prebivalcev. Krajani KS Gotna ohranjajo medsebojno povezanost skozi generacije, spoštujejo bogastvo narave in kljub hitri poselitvi in širitvi industrijskih obratov v bližini ohranjajo naravne danosti.

Krajevna skupnost Gotna vas je z 202 metroma nadmorske višine deloma gručasto naselje skozi katero se vije cesta, ki pelje proti Metliki. Pred drugo svetovno vojno se je na velikem delu površine razprostiralo Gotensko polje (na zdajšnjem območju Tovarn Revoz in Adria). V tistih časih je bila Gotna vas tipična kmečka vas s štirimi pravimi kmetijami, od katerih danes s kmetijsko dejavnostjo nadaljuje le še mladi rod kmetije Žefran. Po drugi svetovni vojni se je vas z novonastalimi naselji predvsem na zdajšnji Ulici Ivana Roba naglo razvijala.

Središče Gotne vasi se nahaja nad potokom Težka voda, na vzhodni strani vasi pa se dvigata Zaboršt in Gočev hrib, pod katerim je bil včasih kamnolom, ki so ga prekrili z odpadnim materialom iz bližnje okolice. Vas na severnem delu sestavljajo še Cirkulane (okolica cerkve sv. Lenarta), Trnče (ob gozdu pod Gočevim hribom), Jamovci in Banija pod Baronovim gričem, kjer se po novem nahaja Dom krajanov krajevne skupnosti, na jugovzhodnem delu Brezje, ob meandru Težke vode, nad Brezjem v dnu doline pa Ukrat.

20210408_103803

Danes je Gotna vas mestno naselje in krajevna skupnost na južnem obrobju Novega mesta. Uradno je bila Gotna vas priključena Novemu mestu leta 1979, s čimer je prenehala obstajati kot samostojno naselje. Nekdaj majhna vas se sedaj ponaša z več naselji: Belokranjsko cesto, Gotno vasjo, Jedinščico, ulico Ob potoku, Ulico Ivana Roba, Ulico Pie in Pina Mlakarja, ki je nastala najkasneje ter del Knezove ulice. Hiše v večini naseljih so razdrobljene na obeh straneh pomembne regionalne ceste, ki vodi čez Gorjance v Belo krajino.

20210404_064633_b

Na obrobju vasi se nahajata tudi romski naselji Poganški vrh z devetimi gospodinjstvi in Ukrat, kjer živi okoli 19 ljudi. Ob potoku sta včasih delovala Kaburjev in Brulčev mlin, sedaj pa je potok pravo zavetišče sprehajalcem, pohodnikom in tekačem. Naselja obkrožajo širni gozdovi in marsikdo tod mimo stopa po številnih pohodniških poteh vse do Trdinovega vrha na Gorjancih.

20210422_191615

20210422_191603

20210316_125118

 

KS Gotna vas so na Vašem kanalu predstavili tudi v oddaji Novo mesto živi, posnetek je na ogled tukaj. 

nazaj