Dela za razširitev krožišča »Tabletka« se začenjajo izven cestišča

datum: 07. 01. 2021

Po današnji uvedbi v delo bo izvajalec gradbenih del, CGP d. d., v prihodnjem tednu začel s pripravami na razširitev krožišča »Tabletka«. Priprave bodo potekale izven cestišča in ne bodo vplivale na cestni promet. Začetek gradbenih del v krožišču je predviden konec januarja 2021, razširitev pa bo zaključena predvidoma do junija 2021.

Današnji uvedbi v delo sledi urejanje območja izven krožišča, ki ga bodo pripravili za njegovo razširitev, kar bo izvajalec dosegel s prestavljanjem elektrovodov in posledično sečnjo dreves.

Pred začetkom del na cestišču, ki so predvidena konec januarja 2021, bomo občane obvestili o prometnih zaporah, ki bodo vezane na terminski plan del. Trenutno so predvidene tri faze gradbenih del, katerih cilj je izogniti se popolnemu zaprtju krožišča in omogočiti pretočnost prometa tudi v času razširitve krožišča.

Povezane novice

18. december

V začetku leta 2021 razširitev krožišča »Tabletka«

V preteklih dneh so župan Gregor Macedoni, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljana Herga in predsednik uprave izbranega gradbenega izvajalca CGP, d. d., Martin Gosenca,...

več >

nazaj