Najava Javnega poziva SPIRIT-a za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu

datum: 06. 11. 2020

SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19. Na voljo bo 10 milijonov evrov, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo največ do 9999,00 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer. Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.

Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. 

Več o najavi je nahaja na povezavi

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom bodo od objave javnega poziva naprej na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija.  

nazaj