paper-3309829_1920.jpg

Lažji dostop do naših storitev sedaj tudi z e-vlogami

datum: 26. 10. 2020

Občanom smo z namenom olajšanja izpolnjevanja in oddaje obrazcev omogočili dostop do njih tudi po elektronski poti. Od sedaj naprej lahko prek portala VEP.si oddate več kot deset različnih e-vlog, za njihovo izpolnjevanje pa potrebujete samo kvalificirano digitalno potrdilo in elektronsko pošto.

Z e-vlogami stopamo v smeri premišljene in urejene digitalizacije, hkrati pa občanom omogočamo hitro urejanje prijav, vlog in zahtev v časih, ko želimo biti dostopni vsem. Vse vloge so še naprej na voljo tudi v običajni obliki, kljub temu pa spodbujamo k čim večji uporabi e-vlog. Za njihovo izpolnjevanje potrebujete le kvalificirano digitalno potrdilo in naslov elektronske pošte.

V prihodnje želimo urediti e-dostop tudi do ostalih vlog, trenutno pa smo omogočili prejem naslednjih elektronskih vlog:

 1. Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/70;
 2. Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/71;
 3. Vloga za izdajo soglasja za enostavni objekt - prekop cest: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/68;
 4. Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/73
 5. Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/78
 6. Izdaja dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/74  - zaradi del in https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/75  - zaradi prireditve
 7. Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/79;
 8. Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/80
 9. Ponudba za prodajo nepremičnine (potrdilo o ne/uveljavljanju predkupne pravice): https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/81
 10. Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/84
 11. Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/86
 12. Zahteva za izdajo projektnih pogojev: https://www.vep.si/forms/e-forms/novomesto/87

 

nazaj