email-4284157_1280.png

Sprememba v poslovanju Skupne občinske uprave Dolenjske zaradi SARS-CoV-2

datum: 20. 10. 2020

Skupna občinska uprava občin Dolenjske z namenom zmanjševanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID 19) spreminja poslovanje in v času uradnih ur posluje le preko elektronskih komunikacijskih kanalov, osebno pa se bodo lahko stranke oglasile v njihovih prostorih le v določenih primerih.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske obvešča, da je z namenom zmanjševanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID 19) možno poslovanje v času uradnih ur le preko ostalih komunikacijskih kanalov:  

• telefonska številka: 07 39 39 270 

• uradni elektronski naslov: souod@novomesto.si

• elektronske vloge na spletni strani: https://www.novomesto.si/obcina/obcinska-uprava/skupna-obcinska-uprava/ 

  

Osebno, v poslovnih prostorih skupne občinske uprave, se lahko zglasijo le stranke, ki so predhodno najavljene, če zaposleni v skupni občinski upravi presodi, da je osebni obisk nujen.   

Na vsa vprašanja in vloge bodo odgovorili.     

nazaj