Gradnja javnega komunalnega omrežja se nadaljuje v Češči vasi

datum: 10. 08. 2020

Župan Gregor Macedoni in predsednik uprave izbranega izvajalca, družbe Kostak d.d., Miljenko Muha sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v severnem delu naselja Češča vas. Pogodbeni rok za dela na investiciji, katere vrednost znaša dobrih 99.000 evrov, je 30. november 2020. Po gradnji kanalizacije komunalnih odpadnih voda v Ždinji vasi, ki se je pričela v juliju, je Češča vas naslednja v vrsti občinskih naložb v vodovodno in kanalizacijsko omrežje, v zaključni fazi izbora izvajalca je tudi naložba v komunalno mrežo Gornje Težke Vode.

Javno kanalizacijsko omrežje za odvodnjavanje fekalnih odpadnih voda se bo gradilo v severnem delu naselja Češča vas, obsegalo pa bo gravitacijski kanal v dolžini 322 metrov, tlačni vod v dolžini 170 metrov, črpališče za odvod komunalnih odpadnih voda premera 1200 mm ter elektro-kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Dodano vrednost projekta predstavlja tudi asfaltiranje dotrajane javne makadamske poti po zaključku gradnje.

 

nazaj