_DSC0086.JPG

Kam v Novem mestu na nova igrala in igrišča

datum: 14. 07. 2020

Mestna občina Novo mesto je lastnik 35 športnih in otroških igrišč, od tega se jih v samem Novem mestu nahaja 24, medtem ko so ostala razpršena v primestnih krajevnih skupnostih. V letošnjem letu bomo obnovili in dogradili igrala na petih igriščih, na njih pa nameščamo igrala tako za najmlajše kot tudi za starejše.

Vsakoletna obnova in namestitev igral poteka s sodelovanjem krajevnih skupnosti. V letu 2019 je novo podobo dobilo igrišče na Ragovski ulici, ki ima tudi naprave za vadbo za starejše občane. Nova igrala so bila postavljena v KS Birčna vas, v KS Gabrje, v KS Kandija Grm na Trdinovi ulici, nova naprava za zunanji fitnes je na igrišču za skladiščem v Ločni v KS Ločna Mačkovec in štiri nove telovadne naprave so nameščene v športnem parku KS Žabja vas. V letošnjem letu bomo obnovili in namestili nove naprave na otroškem in športnem igrišču na Košenicah v KS Šmihel, na otroškem igrišču na Klemenčičevi in Vavpotičevi ulici v KS Bršljin in na igrišču Park EU v KS Cente, v KS Ločna Mačkovec pa bomo posodobili balinišče.

Tekoče vzdrževanje izvajajo zaposleni Zavoda Novo mesto, ki poleg ogledov igrišč izvajajo vsa popravila poškodovanih igral in igrišča pripravijo za novo sezono. Občani, ki ob uporabi igrišča zaznajo, da je igralo poškodovano, lahko to sporočijo na elektronski naslov krajevne skupnosti, v kateri se igrišče nahaja, ali na elektronski naslov vodje tehnične službe Andreja Jerička andrej.jericek@novomesto.si, ali na ivica.menger@novomesto.si.

V prilogi lahko najdete seznam igrišč ter njihove lokacije in odgovorne za njihovo vzdrževanje.

SEZNAM IGRIŠČ V MONM.pdf

nazaj