Na voljo javni razpis MONM za štipendije in enkratne denarne pomoči za leto 2020/2021

datum: 14. 07. 2020

Objavljamo razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za perspektivne študente in dijake. Kandidati lahko vloge oddajo do 5. oktobra 2020. Pri izbiri štipendistov bodo ponovno imeli prednost izjemni dosežki z različnih področij, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. V okviru izvajanja podpornih shem za mlade nadaljujemo s podporo najbolj perspektivnim mladim Novomeščanom, ki blestijo na svojih področjih. Višina izredne štipendije za študij v Sloveniji znaša 200 evrov na mesec, za študij v tujini 300 evrov na mesec, višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 evrov v enkratnem znesku.

Z novim sistemom štipendiranja, ki smo ga uvedli leta 2016, imajo mladi, ki dosegajo izjemne uspehe priložnost, da razvijajo posebne talente in predstavljajo naložbo v prihodnost Novega mesta. Letos bo tako štipendije prejela že peta generacija štipendistov, ki se bo pridružila dosedanjim devetim štipendistom. 

Možnost za pridobitev štipendije imajo perspektivni študenti študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje in perspektivni dijaki srednješolskega izobraževanja, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo.

Enkratne denarne pomoči so namenjene perspektivnim študentom študijskih programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje, ki se izobražujejo v tujini in so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe. Izjemoma se lahko podeli enkratna denarna pomoč tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja glede ocen, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje glede ocen izpolnjujejo.

Pravočasno prispele in popolne vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi štipendij in enkratnih denarnih pomoči bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 90 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Več informacij in razpis so na voljo tukaj

nazaj