vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik

datum: 24. 06. 2020

Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto v juniju 2020 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, od 2. julija 2020 do vključno 7. avgusta 2020.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 15. julija 2020, ob 15:30 uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Povezava do gradiva dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

 

Javno naznanilo_JR_JO_SDZN 2 Podbreznik.pdf

nazaj