Podpisali pogodbo za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi

datum: 22. 06. 2020

Župan Gregor Macedoni in Martin Gosenca, predsednik uprave družbe CGP sta danes v Ždinji vasi podpisala pogodbo za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju naselja Ždinja vas. Vrednost investicije 1. etape 1. faze znaša dobrih 457 tisoč evrov. Investicija bo sofinancirana s strani državnega proračuna v višini 300 tisoč evrov.

Mestna občina Novo mesto namerava izgraditi kanalizacijo komunalnih odpadnih vod na območju naselja Ždinja vas ter na manjšem delu naselja Trška gora. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je predvidena tudi obnova obstoječega dotrajanega vodovoda, izgradnja novega vodohrana ter dograditev vodovodnega omrežja.

Župan Gregor Macedoni je v uvodnem govoru predstavil nekaj podrobnosti: »Danes govorimo o prvi etapi prve faze, ki zagotavlja, da bo vodovodno omrežje tudi v tem delu mesta povezano s centralnim vodovodnim omrežjem, s čimer bomo zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno in požarno vodo. V tej fazi bomo hkrati tudi izgradili del bodoče kanalizacije, torej sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki pa bo lahko zaživel šele ko bo dokončno priključen na osrednji kanal novomeškega omrežja v t.i. drugi fazi,«.

Druga faza se osredotoča na komunalno kanalizacijo od naselje Ždinja vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od GC Brezovica do Mačkovca. V samem naselju Ždinja vas se bo ob vodovodu gradilo tudi kanalizacijo v dolžini 374 metra. Kanalizacija bo v funkciji, ko bo zgrajena druga faza projekta.

Predsednik uprave družbe CGP Martin Gosenca je ob predstavitvi projekta povedal: »Verjamem, da nam bo uspelo in da bo v začrtanih rokih ter v finančnih okvirjih projekt tudi izpeljan. Začetek del bo takoj po uvodni koordinaciji, ki bo v kratkem. Projekt se bo najverjetneje zaključil do konca maja prihodnje leto,«.

Predmet izgradnje v letu 2020 je izvedba projekta prve etape prve faze, ki obsega izgradnjo vodovoda Brezovica (v dolžini 595 metrov), vodohrana Brezovica (prostornine 100 kubičnih metrov), elektro priključka za vodohran Brezovica (v dolžini 590 metrov), vodovoda v delu naselja Ždinja vas (v dolžini 1137 metrov), kanalizacije v delu naselja Ždinja vas (v dolžini 374 metrov), dostopne poti do obstoječega vodohrana Ždinja vas (v dolžini 85 metrov).

Na podpisu pogodbe je zbrane pozdravil tudi predsednik Krajevne skupnosti Otočec Franc Rifelj, ki je izrazil zadovoljstvo ob podpisu pogodbe in vsem vpletenim v projekt zaželel uspešno delo. 

Kot je za konec povedal župan, gre za pomemben podpis: »Smo ob vznožju Trške gore, kjer si želimo turistično infrastrukturo, lepo naravo, urejene kraje, pri čemer sta zanesljiva oskrba z vodo in čiščenje odpadnih voda nujna osnova za to, da se zagotavljajo razvojne priložnosti in hkrati ohranja naravo v tem delu mesta.«

 

podpis_pogodbe_zdinja_vaspodpis_pogodbe_zdinja_vas3

nazaj