Obvestilo o izvajanju določb zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID -19)

datum: 31. 03. 2020

Državni zbor RS je sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v
nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki je začel veljati 29. 3. 2020. V zvezi z sprejetjem ZZUSUDJZ je Mestna občina Novo mesto pripravila spodnje obvestilo.

Povzemamo nekaj ključnih novosti, ki veljajo do prenehanja razlogov za začasne ukrepe oz. najdlje do 1. 7. 2020:

  • roki v upravnih zadevah in drugih javnopravnih zadevah, v katerih se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja smiselno ne tečejo,
  • roki, ki se iztečejo v času veljavnosti ZZUSUDJZ se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi (8) dan od dneva prenehanja ukrepov,
  • izjema so nujne zadeve - to so zadeve, v katerih obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena, za katerega je bil zakon sprejet, kjer tek rokov ni prekinjen,
  • na Mestni občini Novo mesto do prenehanja razlogov za začasne ukrepe oz. najdlje do 1. 7. 2020 ne bo omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav,
  • vloge lahko občani vložijo le po elektronski pošti.

 

Obvestilo

nazaj