water-4927140_1920.jpg

Poročilo o kakovosti pitne vode v 2019

datum: 24. 03. 2020

Komunala Novo mesto izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 18 vodnimi viri. V letu 2019 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz odvzetih 569 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v dveh odstotkih oziroma v trinajstih vzorcih. Iz rezultatov preizkušanja izhaja, da je voda, ki priteče iz vodovodnega omrežja kakovostna ter
mikrobiološko ter fizikalno skladna z normativi, ki jih določa pravilnik o pitni vodi.

Podrobnosti mikrobiološke analize se nahajajo v priponki.

kakovost_voda_2020.pdf

nazaj