Vrtec_2.jpg

Vpisi v vrtce do 13. marca

datum: 24. 02. 2020

Vabimo k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2020/2021. Vpisi v vrtce Ciciban, Pedenjped, Brusnice, Stopiče in Zasebni družinski vrtec Ringa raja bodo potekali od 2. do 13. marca 2020.

Vabilo za vpis predšolskih otrok v vrtce 2020.pdf

Vloga za vpis 2020_2021.pdf

Vloga za premestitev 2020_2021.pdf

Starši lahko podajo vlogo za vpis otroka v en javni vrtec. V času vpisa starši lahko vložijo tudi vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi vrtci v naši občini.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 13. marca 2020 ali oddane ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog bo komisija obveščala v aprilu 2020. Starši bodo v primeru premajhnega povpraševanja po določeni enoti lahko izbrali drugo enoto..

Vrtec_4

V novomeške vrtce so bili v začetku tekočega šolskega leta z rednim vpisom sprejeti vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vpis, hkrati pa širimo kapacitete z novogradnjami. Glavna pridobitev zadnjih let je gotovo novi vrtec v Bršljinu, ki pomeni prvo novogradnjo na področju predšolske vzgoje v zadnjih štirih desetletjih. V prihodnosti načrtujemo še gradnjo treh oddelkov vrtca v prizidku Osnovne šole Otočec. Urejena bo tudi okolica z novimi parkirnimi mesti, dostopno cesto in igriščem za vrtec, ki bo prve otroke predvidoma sprejel v prihodnjem šolskem letu. V sklopu rednega vzdrževanja bomo v naslednjih dveh letih prenovili tudi kuhinjo v vrtcu Pedenjped, vsi vrtci pa so bili pred kratkim tudi energetsko sanirani.

Prav tako se z ukrepi, ki jih izvajamo, trudimo biti družinam prijazna občina. Pri vpisu v vrtce nudimo različne popuste za različna starostna obdobja, in sicer: popust pri plačilu vrtca v višini 10 odstotkov za prvo in 8 odstotkov za drugo starostno obdobje, rezervacijo počitniške odsotnosti, ko starši plačajo le 50 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda, pri daljši odsotnost iz vrtca zaradi bolezni plačajo le 30 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda, v primeru stanovanjskega kredita pa en dohodkovni razred nižjo ceno.

nazaj