Prihodnji teden nadaljevanje prenove državne ceste v Šmihelu

datum: 19. 02. 2020

V začetku prihodnjega tedna se bodo predvidoma začela dela na odseku državne ceste v Šmihelu, med križiščem s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice, s čimer se nadaljuje predlani začeta prenova pomembne mestne vpadnice. Promet bo v času gradnje, ki bo končana julija, potekal izmenično enosmerno s semaforji, ob prometnih konicah bo po potrebi usmerjanje potekalo tudi ročno. Dostop do hišnih priključkov bo možen v dogovoru z vodjo gradbišča.

Prenova bo obsegala rekonstrukcijo cestišča, izgradnjo pločnika in javne razsvetljave, s čimer se nadaljujejo prizadevanja za izboljšanje regionalnih povezav na območju Novega mesta. Vrednost del je dobrih 856 tisoč evrov, pri čemer bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala dobrih 692 tisoč evrov, Mestna občina Novo mesto pa dobrih 163 tisoč evrov.

_DSC1406

Prenova prometno obremenjene ceste zaradi zahtevnosti poteka v treh delih. Prva in že končana faza je obsegala prenovo najbolj problematičnega odseka med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico. Po zaključku del med križiščem s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice, bo sledila še prenova tretjega odseka od križišča s Smrečnikovo ulico do šmihelskega pokopališča, sprejeti pa so tudi že prostorski akti za gradnjo šmihelske obvoznice.

_DSC1484

nazaj