Začetek posegov na vegetaciji v Kettejevem drevoredu

datum: 11. 12. 2019

V teh dneh se napovedano urejanje Kettejevega drevoreda nadaljuje z odstranjevanjem podrastja, grmovnic in manjših dreves na stiku z drevoredom ter na gradišču in ob bodoči tematski poti na Marofu. Sledi odstranjevanje nevarnih, odmirajočih dreves v Kettejevem drevoredu. V soboto je predvidena odstranitev prvih štirih dreves na mestni strani, v prihodnjem tednu pa še preostanek dreves na mestni in bršljinski strani. Vsa drevesa bodo nadomeščena z novimi, pri preostalih bo opravljena primerna nega, dodatno zasajenih pa bo še 10 dreves.

Analiza stanja drevoreda, ki so jo pred prenovo opravili izvedenec za mestno drevje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod RS za varstvo narave, je pokazala, da je zaradi dotrajanosti, poškodb in bolezni zamenjave nujno potrebnih 25 dreves (17 starejših na mestni strani in osem mlajših na bršljinski strani). Poleg tega bo odstranjenih deset starih drevesnih panjev.

IMG_0930

Dela potekajo v sklopu širšega urejanja Marofa, kjer bo poleg drevoreda urejena še arheološka tematska pot z otroškim igriščem in prezentacijo prereza obrambnega nasipa gradišča. Prenova obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in prestavitev dela obstoječe infrastrukture ter prezentacijo robov vozišča nekdanje mestne vpadnice.

Povezane novice

27. november

Začetek urejanja Kettejevega drevoreda

V prihodnjem tednu je predviden začetek del na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof, s čimer se začenja urejanje širšega območja, na katerem je v prihodnosti predviden arheološki...

več >

25. oktober

Podpisali pogodbo za ureditev tematske poti na Marofu in sanacijo Kettejevega drevoreda

Na rotovžu sta župan Gregor Macedoni in član uprave podjetja CGP Edo Škufca podpisala pogodbo za ureditev tematske poti gradišča Marof in Kettejevega drevoreda, s čimer se začenja urejanje...

več >

nazaj