Z vlakom hitreje do urbanih središč

datum: 11. 11. 2019

Na rotovžu je danes potekala predstavitev jesenskega Urbanega foruma, ki ga v sodelovanju z našo občino 14. novembra v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Forum je posvečen zelo aktualni temi o pomembnosti razvoja celovitega potniškega prometa, ki dobro izkorišča možnosti železniškega prometa za naša mesta in kakovost življenja vseh.

Župan in predsednik ZMOS Gregor Macedoni je poudaril, da je namen foruma izpostaviti problem načrtovanja novih prometnih infrastruktur, saj avtoceste postajajo preobremenjene, nove alternative zmanjševanja osebnega prometa pa so v novih trasah železniških prog, ki bi povezale mesta med seboj in z zaledjem. Sedanje železniške proge namreč ne odgovarjajo trenutnemu zemljevidu gostote delovnih mest in prebivalstva, zato so na tem področju nujni strateški odgovori, ki bodo v bodoče lažje obvladovali mobilnost v Sloveniji. Ravno oddaljenost delovnega mesta in storitev od kraja bivanja dnevno generira veliko osebnega prometa.

Kot je dodal podsekretar za prostorsko načrtovanje in predstavnik občine v strokovni komisiji za CTN projekte pri ZMOS Izidor Jerala, je namen takšnih ukrepov in pobud, ki jih mesta predlagajo državi, da se postavi cilje, kakšni bi bili potovalni časi med ključnimi urbanimi središči v državi. Pri tem je cilj skrajšati časovno razdaljo železniške povezave med Novim mestom in Ljubljano na eno uro, kot regionalna iniciativa nadaljevati prizadevanja za revitalizacijo železniške povezave v smeri proti Metliki, Karlovcu in Zagrebu (za kar so občine na tej relaciji letos podpisale pogodbo o medsebojnem sodelovanju v projektu »Revitalizacija dolenjske železnice«) ter glede na gostoto delovnih mest in prebivalstva tudi vzpostavitev proge na relaciji Novo mesto-Krško.

Urejanje celovitega javnega in železniškega potniškega prometa presega možnosti načrtovanja na ravni posameznega mesta, zato želijo z dogodkom tematiko izpostaviti in s tem bolje povezati delovanje države in mest. Na forumu bodo zastavljena tudi vprašanja ali Strategija prometa v Republiki Sloveniji s svojimi devetindvajsetimi ukrepi na železniškem omrežju še odgovarja spremenjenim ciljem prehoda v brezogljično družbo, predvsem pa želijo opozoriti na strateško potrebne razvojne možnosti železniškega prometa za naša mesta, ki sledijo potrebam prebivalstva.

Vabljeni na Urbani forum, ki bo v četrtek, 14. novembra, od 10. ure dalje potekal v Knjižnici Mirana Jarca.

Program foruma: Program - Urbani forum - Novo mesto.pdf

Prijava na dogodek je na voljo tukaj.

nazaj