vodilna slika

Sklep o ceni grobnine v Mestni občini Novo mesto

datum: 25. 07. 2019

Dolenjski uradni list 18 - 2019

Na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 16/2018) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji 11.7.2019 sprejel

S K L E P

o ceni grobnine v Mestni občini Novo mesto

 

1.

 

S tem sklepom se določijo cene grobnine na pokopaliških v Mestni občini Novo mesto in so naslednje:

 

 

Cena brez DDV (EUR)

Cena z 22 % DDV (EUR)

1. enojni grob

29,50

35,99

2. dvojni grob

59,00

71,98

3. žarni grob

17,70

21,59

4. grobnica do 4 prostore

118,00

143,96

5. grobnica več kot 4 prostore

177,00

215,94

6. Raztros pepela*

29,50

35,99

7. Anonimni pokop*

29,50

35,99

8. Napis na skupnem spominskem obeležju*

44,25

53,99

 

 * Enkratni znesek

   

2.

 

Cene storitev se uporabljajo od 1.1.2020 dalje.

 

3.

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati IV. alineja, 1. točke Sklepa o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/2012).

 

4.

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 35418-1/2019

Novo mesto, dne 11.7.2019

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                      župan

nazaj