Objavljeni rezultati projekta Male občine proti evroskepticimu

datum: 29. 05. 2019

Projekt „Male občine proti evroskepticimu«(angl. Small municipalities against euroscepticim) se je začel 1. septembra 2017. V njem je sodelovalo 15 partnerjev iz 9 držav, iz Slovenije Mestna občina Novo mesto in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V 19 mesecih je bilo organiziranih 6 dogodkov, od tega so bile 4 javne razprave. Med razpravami so državljani izmenjali svoje misli in izkušnje o EU, politikah, zakonih in prihodnosti. Navedli so dobre in slabe vidike EU in podali predloge za izboljšave.

Prvi dogodek je potekal 11. in 12. novembra 2017 na Hrvaškem. Zbrali so se predstavniki vseh partnerskih držav in predstavili svoje organizacije. Organizirana je bila konferenca za lokalno javnost. Predstavljen je bil projekt in njegovi cilji.

Drugi dogodek je potekal 28. februarja in 1. marca 2018 na Portugalskem. Večina udeležencev je bila iz Portugalske. Potekala je prva razprava, na kateri so državljani izmenjali svoja  stališa o evroskepticizmu. Opredelili smo nekaj glavnih dejavnikov, ki vodijo v evroskepticizem in pomanjkljivosti članstva v EU.

Tretji dogodek je potekal 6. in 7. junija 2018 v Romuniji. Razpravljali smo  o dejavnikih, ki povzročajo evroskepticizem in povdarili pozitivne strani članstva v EU. Večina udeležencev je bilo mladih, ki aktivno izvajajo projekte v lokalni skupnosti.

Četrti dogodek je potekal 19. in 20. septembra 2018 v Makedoniji. Tretja razprava se je osredotočila na države, ki so še v procesu vstopanja v EU (Srbija in Makedonija). Državljani so delili pozitivne in negativne izkušnje članstva v EU. Med gostujočimi predavanji so udeleženci delili izkušnje o procesu vstopa v EU in projektih, ki se izvajajo z drugimi viri financiranja.

Peti dogodek je potekal 7. in 8. decembra 2018 v Sloveniji . Četrta in zadnja razprava je povzela sklepe vseh prejšnjih dogodkov.  Izpostavljeni so bili  razlogi za nastanek evroskepticizma in njihov vpliv na družbo.  Poleg gostujočih predavanj so bili predstavljeni primeri dobre prakse.

Šesti in zadnji dogodek je potekal 8. in 9. marca 2019 na Hrvaškem. Na zadnjem dogodku so bili javnosti predstavljeni zaključki projekta SMUG EU. Konferenca je potekala z gosti, ki so predstavili pozitivne primere izvedbe projekta. Dogodka so se udeležili tudi učenci srednje šole Novi Marof, da bi se seznanili s projektom in jih spodbudili k razmišljanju.

Evroskepticizem temelji na dejstvu, da je to zapleten politični koncept, ki ni dovolj blizu državljanom. Po drugi strani pa državljani niso dovolj vključeni v demokratične procese. Da bi zmanjšali to vrzel, bi morali obe strani vložiti več truda in sodelovati. Vse aktivnosti in podrobne rezultate projekta SMUG, lahko najdete v brošuri na naslednji povezavi:

Brošura

Končno poročilo

 

Dokumenti:

Fotografije

Končno poročilo

 

Logo-SMUG-for-web Co funded EU statement for web-01 (need to use when posting to web pages - except the SMUGEU page)logotip + grb - barvni

nazaj