Dajmo solidarnosti zagon tudi v Novem mestu

datum: 20. 05. 2019

Danes je na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu potekal že enajsti dogodek, ki ga na temo solidarnosti in solidarnostne družbe v okviru Evropske solidarnostne enote pripravlja Movit. V Novem mestu je dogodek potekal v so-organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Fakultete za ekonomijo in informatiko. Dogodek je temeljil na izkustvenih delavnicah, aktivni participaciji mladih udeležencev in spodbujanju razprave med mladimi o temi, na katero v današnji družbi (pre)pogosto pozabljamo.

Mladi s svojo številčno in aktivno udeležbo na tovrstnih dogodkih po vsej Sloveniji, tudi v Novem mestu, kažejo na to, da si želijo več govoriti o skupni prihodnosti in jim ni vseeno, ali bo naša družba v prihodnje bolj ali manj solidarna. Včasih namreč lahko dobimo občutek, da se je ob hitrem tempu, poplavi družbenih in virtualnih aplikacij, vseh všečkih in storyjih, solidarnost kar nekam izgubila. Dogodek, ki se je odvil v Novem mestu, je bil zato odlična priložnost, da mladi in družba širše ponovno premislimo, kaj nam pomeni solidarnost in kako lahko skupaj prispevamo do bolj solidarne družbe.

“Če je naš skupni globalni cilj vzpostavljanje bolj pravične družbe in zmanjševanje neenakosti, potem je eden izmed ključnih konceptov gotovo razvijanje solidarnosti in omrežij odnosov, ki temeljijo na vzajemnosti in zaupanju. Mladi v najnovejši raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 namreč jasno opredeljujejo tendence k družbeni reformi v smeri demokratičnega socializma, ki bi jim zagotovil večjo socialno, ekonomsko in pravno varnost, večjo enakost med ljudmi, ter čisto okolje. Mladi si želijo živeti v demokratični državi, ki zagotavlja dostojno življenje vsem državljanom. V zasledovanju tega cilja se mi zdi ključno, da vzpostavimo mehanizme, ki bodo povezali vse posameznike in skupine, ki želijo sodelovati in sooblikovati našo skupno prihodnost. Dogodki, kot so Dajmo solidarnosti zagon, so pomembni, saj vzpostavljajo varne prostore in priložnosti, kjer lahko vsi sodelujoči z izgradnjo skupnega, odpravljajo razmerja moči in skozi odprti dialog iščejo rešitve za vzpostavljanje bolj vključujoče in solidarnostne družbe.” (Maja Žunič Fabjančič, DRPD Novo mesto, organizator)

IMG_20190520_092228

Dogodek v Novem mestu je predzadnji, 11. od skupno 12-ih, ki so organizirani v okviru akcije Dajmo solidarnosti zagon kot odgovor na to, da si mladi želijo več razprav na temo solidarnosti in ker pogrešajo več spodbud in informacij za vključevanje v prostovoljsko delo.

“Namen dogodka je spodbuditi razpravo o solidarnosti in tematiko, ki običajno ni ravno v središču medijske pozornosti, postaviti na medijsko agendo, med tako imenovane “prvorazredne” teme. Tovrstne dogodke je pomembno organizirati zato, ker ni mogoče podati enoznačnega odgovora na vprašanje “kaj je solidarnost”. Da bi se tej temi in odgovoru kar čim bolj približali, smo se zato odločili iti na teren, med mlade in z njimi v razpravi ugotoviti, kako do bolj solidarnostne družbe. Doslej smo izpeljali že enajst dogodkov po vsej in pri vseh prihajamo do podobnih zaključkov – in sicer, da mladi pogrešajo razprave o solidarnosti in si želijo več spodbud na področju prostovoljstva in vključevanja v prostovoljno delo. Zaskrbljujoče je, da ugotavljamo, da si otroci drug drugemu že v osnovnih šolah ne želijo več posojati svojih zapiskov, zato smo mnenja, da je nujno, da se mlade in otroke k solidarnosti vzgaja z zgledom in načrtno. Le na ta način bo mogoče spremeniti odnose in prispevati k izgradnji bolj solidarne družbe. Dogodki, kot je današnji, je eden izmed načinov, da to dosežemo.” (Maja Drobne)

Med udeleženci dogodka v Novem mestu je bilo veliko mladih, dijakov in študentov, ki so tudi delili nekaj mnenj o solidarnosti in načinu, kako lahko pridemo do solidarne družbe:

“Solidarnost je ena izmed najlepših vrednot, se mi pa zdi, da v današnjem svetu zamira. Lepo je, če pomagaš in za to ne zahtevaš plačila. Vse se začne pri posamezniku. Če sem sama bolj solidarna ter sočloveku pomagam, bom sčasoma “nalezla” tudi ostale. (Amadeja Mencin, Biotehniška gimnazija Grm Novo mesto)

“Zame solidarnost pomeni upanje do boljše družbe, da si med seboj pomagamo in ne mislimo samo nase. Bolj solidarna družba je težko dosegljiva, saj ljudje gledajo na podane priložnosti tako, da bi v največji meri koristile predvsem njim. Lahko bi dali manjši poudarek na tehnologijo, saj ljudje pomagajo, ker si želijo biti pri tem posneti in si pridobiti pozornost.” (Anja Vardić, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto)

“Solidarnost mi predstavlja podarjanje nasmehov, tudi ob najbolj kritičnih okoliščinah. Kdor je sposoben po svojih najboljših močeh pomagati človeku v stiski, je velik človek. Do bolj solidarne družbe bi bilo mogoče priti z ustanavljanjem mladinskih domov v mestih, kjer bi se mladi družili normalno, preko osebnega stika in ne samo preko zaslonov telefonov. V sodobni družbi manjka fizičnih interakcij med ljudmi, zato je po mojem mnenju tudi manj solidarnosti med nami.” (Karolina Blagojević, Biotehniška gimnazija Grm Novo mesto)

DSC_1303_kopija_31Dogodek Dajmo solidarnosti zagon je bil tako za mlade priložnost, da so slišani, da delijo svoje zgodbe in da se preko izkustvenih delavnic ter razprave sami postavijo v kožo nekoga drugega ter tako izkusijo, kaj pomeni biti solidaren - dajati ali pa na drugi strani biti v situaciji, ko potrebujemo pomoč in si želiš, da bi okoli tebe živeli posamezniki, ki bi znali biti solidarni do tebe.

»Tovrstni dogodki so pomembni, da med mladimi širimo pomen solidarnosti. Skozi aktivnosti na dogodkih se udeleženci zavejo, da pomoč sočloveku ne stane veliko in bi se lahko za njo odločili pogosteje. Posameznika k dejanju spodbudimo tudi s pomočjo refleksije, v kateri se spomni lastnih dogodkov, ko je potreboval pomoč in kdo mu jo je nudil. Namen dogodka je spodbuditi posameznike, da bi bili bolj pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku ter da razumejo pomen le-tega. Prav tako je namen, da mladi razumejo, da smo kot skupnost močnejši, če si tako v družini, v skupini kot v družbi kot celoti ljudje stojimo ob strani in si med seboj pomagamo. Tovrstnim vrednotam sledimo tudi na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu. Pomembno je, da se vsi zavedamo, da vsakdo lahko kdaj potrebuje pomoč in smo jo posledično pripravljeni nesebično nuditi. Izziv današnjih mladih generacij je izrazit individualizem in nepovezanost, ob tem pa pogosto pozabljajo na sočloveka. Prav je, da so izobraževalne ustanove in nevladne organizacije s svojimi aktivnostmi povezujejo in tako spodbujajo sodelovanje, povezovanje in širjenje solidarnosti med mladimi. K temu pa lahko veliko prispevajo tudi mediji z izpostavljanjem temeljnih vrednot ter prikazovanjem učinkov dobrih praks.” (doc. dr. Malči Grivec, dekanica Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko)

Dogodek se je zaključil z ugotovitvijo, da je do solidarnostne družbe v prihodnosti mogoče priti le skupaj, z zavedanjem, da je solidarnost kot lepilo, ki drži našo družbo skupaj.

 

 

nazaj