Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Birčna vas - sever

datum: 02. 04. 2019

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Birčna vas - sever. Javna razgrnitev bo od 9. aprila do 10. maja potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto (Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje). Javna obravnava bo v sredo, 10. aprila 2019 ob 16. uri, v prostorih Podružnične šole Birčna vas (Birčna vas 1, 8000 Novo mesto).

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Povezane novice

02. april

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - Sever (razgrnitev od 9. 4. do 10. maja 2019).

več >

nazaj