Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev - preselitev kmetije v Dolenjem Karteljevem

datum: 22. 03. 2019

Zainteresirano javnost vabimo k podajanju morebitnih predlogov in pripomb k predlogu izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev oziroma delno preselitev razvojno perspektivne kmetije v Dolenjem Karteljevem na obrobje naselja, ker je trenutno v Dolenjem Karteljevem utesnjena in nima možnosti razvoja.

 

Podlaga za pripravo OPPN je 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih, postopek pa se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2. Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora, zato vas vabimo h predložitvi vaših predlogov in mnenj. 

 

Javna predstavitev predloga izhodišč bo v sredo, 27. marca, ob 16. uri na sedežu krajevne skupnosti Karteljevo. Pisne predloge in pripombe k objavljenemu predlogu izhodišč lahko pošljete na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih podate ustno na zapisnik na javni predstavitvi. 

Rok za podajo pripomb in predlogov je do vključno 4. aprila. 

 

Več informacij najdete v priponkah spodaj: 

A_POZIV-JAVNOSTI_SIRITEV-KMETIJE.pdf

B_IZHODISCA.pdf

C_GRAFIKA-CELOTA.pdf

nazaj