Sprejeli rebalans proračuna in potrdili letošnje nagrajence

datum: 15. 03. 2019

Občinski svetniki so na 4. redni seji sprejeli rebalans proračuna za leto 2019 in zaključni račun Mestne občine Novo mesto. Kot glavne razloge za rebalans je župan Gregor Macedoni navedel dvig povprečnine, dvig plač v javnem sektorju, prenos obveznosti, ki so nastale zaradi predolgih procesov črpanja že odobrenih sofinancerskih sredstev in intenzivne priprave za nadaljnje črpanje evropskih, državnih in ostalih sofinancerskih sredstev. Po januarskem dvigu plač v javnem sektorju so svetniki potrdili tudi nove cene programov in rezervacij v vrtcih, ki se bodo zvišale za 6,7 odstotkov. Pred občinskim praznikom so potrdili tudi predloge za šest občinskih nagrajencev, med katerimi letos ni častnega občana.

S sprejetim rebalansom so skupni prihodki glede na veljavni proračun zvišujejo za 8.549.308 evrov, skupni odhodki pa za 11.995.887 evrov. V zaključnem računu za leto 2019 izkazujemo realizacijo prihodkov v višini 39.434.996 evrov in 39.097.440 evrov realiziranih odhodkov, pri tem pa svojo razvojno investicijsko naravnanost od leta 2014 uresničuje ob zmanjševanju zadolževanja, ki je bilo ob koncu lanskega leta za dobrih 1,6 milijona nižje kot ob koncu leta 2017.

 

Z zadnjo spremembo so cene programov in rezervacij v največjih dveh novomeških vrtcih izenačene. Cene so se v vseh vrtcih zvišale za 6,7 odstotka, razen v vrtcu ob osnovni šoli Stopiče, kjer so se cene dvignile za 6,5 odstotka. V primerjavi z ostalimi občinami so cene novomeških vrtcev v spodnji tretjini, primerljive z mestnimi občinami in konkurenčne bližnjim občinam. Prav tako Mestna občina staršem še naprej omogoča vse ugodnosti za zmanjševanje cen – znižanje v primeru stanovanjskega kredita, nižjo ceno za najstarejšega otroka v primeru dveh ali več vpisanih otrok, določenim družinam še naprej krijejo 10% (prvo starostno obdobje) oziroma 8% (drugo starostno obdobje) cene programov, omogočajo pa tudi rezervacijo dopusta ali daljše bolniške odsotnosti.

 

Občinski svet je potrdil predlog Komisije za nagrade in priznanja za občinske nagrajence, tako da bodo ob občinskem prazniku nagrado Mestne občine Novo mesto prejele Nežka Ivanetič, Danica Rangus in Marija Jerele; Trdinovo nagrado Samo Kralj; Grb Mestne občine Novo mesto pa Frančiška Vovk.

 

Svetniki so se na seji seznanili tudi z letnimi poročili javnih zavodov, letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz lokalnega energetskega koncepta in poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini.

nazaj