Evropski kongres lokalnih skupnosti v Krakovu

datum: 13. 03. 2019

Od 8. do 9. aprila 2019 se bo v Kongresnem centru ICE v Krakovu na Poljskem odvijal 5. evropski kongres lokalnih skupnosti. Kongresa se bo udeležilo okoli 2000 ljudi iz 40 držav po vsem svetu, med njimi tudi delegacija Mestne občine Novo mesto na čelu z županom Gregorjem Macedonijem. Evropski kongres lokalnih skupnosti bo na dvodnevnem dogodku združil najpomembnejše politike, lokalne vladne uslužbence, predstavnike podjetij in lokalne voditelje, ki se bodo ukvarjali s tematikami pod sloganom 'Lokalna vlada - skupaj za prihodnost'.

krakov

Skupina okoli 100 novinarjev bo pokrivala približno 60 dogodkov, ki so trenutno na dnevnem redu Evropskega kongresa lokalnih skupnosti. Format tega največjega srečanja lokalnih oblasti v srednji Evropi omogoča razpravo v širokem kontekstu - ne samo o izzivih, s katerimi se soočajo lokalne oblasti na Poljskem in v Evropi, temveč tudi na področjih, kjer je potrebno boljše sodelovanje med lokalnimi oblastmi in subjekti, kot so centralni organi, podjetniki, znanstvene enote in nevladne organizacije. 

Številne razprave na kongresu bodo kot običajno razdeljene na različne tematike: finance, družba, inovacije, gospodarstvo, okolje, pa tudi poslovne in lokalne oblasti. Svojo udeležbo na kongresu so že potrdili: Zdzisław Krasnodębski, podpredsednik Evropskega parlamenta Davit Gabaidze, predsednik vrhovnega sveta avtonomne republike Adjara (Gruzija), Risto Poutiainen, guverner severne Karelije (Finska), Gianfranco Miccichè, predsednik regionalne skupščine Sicilije, Guillermo Ramirez Martin, generalni sekretar Združenja evropskih obmejnih regij (Nemčija) in Eva Hallström, predsednica Odbora za energijo in podnebje Skupščine evropskih regij (Švedska). 

Župan Macedoni se bo udeležil razprave 'Kako ustvariti lokalno in regionalno identiteto?', saj občutek pripadnosti regiji igra pomembno vlogo v procesu razvoja lokalnega gospodarstva. Krepitev in ohranjanje družbenih vrednot, regionalne tradicije, kakovosti lokalne politike, turizma - to so le nekateri elementi, na katere lokalna identiteta pozitivno vpliva. Razprava se bo tako dotaknila vprašanj: Kaj nas čuti, da smo povezani s krajem, od koder prihajamo? Kako učinkovito ohranjati in razvijati regionalno ozaveščenost in identiteto? 

krakov 4

V lanskem letu je bilo veliko pozornosti namenjene vprašanju posodabljanja zakonodaje v smeri razširitve pristojnosti lokalnih oblasti in potrebo po prerazporeditvi odnosov med centralno in lokalno upravo. Letošnji kongres bo omogočal preverbo ali je bilo kaj od tega do danes uspešno uveljavljeno. Letos se na kongresu pod geslom "Lokalna vlada - skupaj za prihodnost" (Local government - together for the future) pričakuje poglobljena razprava o možnih rešitvah vprašanja iskanja alternativnih virov financiranja, da bi omogočili nadaljnji razvoj poljskih regij v kontekstu nove finančne perspektive EU. Letos bodo v Krakovu razpravljali tudi o financiranju čezmejnega sodelovanja, sodelovanju med lokalnimi vladami ter raziskovalno-razvojnimi centri ter naložbami v pametne rešitve in načinih vključevanja migrantov.

Udeleženci kongresa bodo tudi spodbujeni, da opredelijo, kaj je v resnici »občanom prijazno mesto«, kako razviti turizem v regijah z bogato zgodovinsko dediščino, kako se boriti s smogom in kako uspešno izvajati »srebrno politiko« (Senioralna politika) in spodbujati preventivno nego ob naraščajočih civilizacijskih grožnjah. To so le nekatera od vprašanj, ki jih vsebuje obsežen program kongresa. 

Župan Krakova - mesta gostiteljice kongresa, prof. Jacek Majchrowski je o dogodku povedal: »Razprave, ki potekajo med Evropskim kongresom lokalnih oblasti, se ne osredotočajo na kakršnakoli abstraktna ali akademska vprašanja. Namesto tega se osredotočajo na teme, ki neposredno vplivajo na ljudi, kot so razvoj mesta, in lastnosti, ki izboljšujejo vsakodnevno mestno življenje. Mesto Krakov je soorganizator tega dogodka, ker verjamemo, da smo vodilni na številnih obravnavanih področjih in imamo znanje, ki ga lahko delimo, hkrati pa smo radovedni, kaj nam lahko povedo in ponudijo drugi." 

Organizatorka Evropskega kongresa lokalnih skupnosti je fundacija Inštitut za vzhodne študije, ki je odgovorna za uspeh Gospodarskega foruma Krynica. 

krakov2

nazaj