Ponovni razpis naknadnih volitvev v svete krajevnih skupnosti KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

datum: 05. 03. 2019

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto razpisuje naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo v nedeljo, 12. maja 2019.

Podrobnosti v priponkah:

Sklep o razveljavitvi volitev.pdf

Razpis naknadnih volitev.pdf

Rokovnik volitev.pdf

Sklep o določitvi volišč.pdfPoziv za predlaganje kandidatov- naknadne volitve 12.maj 2019.doc

Izjava kandidata za člana volilnega odbora naknadne 12.5.19.docx

Predlaganje kandidatov za predsednika in člane volilnih odborov in njihovih namestnikov 2018.doc

 

Obrazec LV12 seznam clanov politicne stranke - naknadne volitve.pdf

Obrazec KS1A - kandidatura volivci naknadne volitve.pdf

Obrazec KS1B - kandidatura stranka- naknadne volitve.pdf

Obrazec KS2B - zapisnik stranka- naknadne volitve.pdf

Obrazec KS3 - soglasje kandidata KS - naknadne volitve.pdf

nazaj