Nova parkirišča na Portovalu in ob Težki vodi

datum: 09. 01. 2019

Župan Gregor Macedoni je na včerjašnji novinarski konferenci predstavil podžupane v novem mandatu in spregovoril o nekaterih aktualnih projektih. Poleg Boštjana Groblerja in Bojana Kekca, ki sta vlogo neprofesionalnih podžupanov opravljala že v prejšnjem mandatu, bo odslej vlogo profesionalne podžupanje opravljala Sara Draškovič, ki se bo ukvarjala z razvojnimi projekti in sistemom lokalne blaginje. Med aktualnimi projekti je župan izpostavil gradnjo novih parkirišč v Portovalu in ob izlivu Težke vode.

Župan je pregled aktualnih projektov tradicionalno začel s prenovo mestnega jedra. Izpostavil je zadovoljstvo, da je napredek del omogočil izvedbo zelo vzpodbudno obiskanega decembrskega programa na večjem delu prenovljenega Glavnega trga. V naslednjih mesecih bo potrebno končati zaključek trga in začetek Rozmanove ter sprejeti končno odločitev o prometnem režimu po končani prenovi. Na Mestni občini Novo mesto ob tem vseskozi poudarjamo pripravljenost za zaprtje celotnega trga za avtomobilski promet, vendar samo v primeru širokega konsenza stanovalcev, podjetnikov in uporabnikov mestnega jedra.

49938700_1257248944424640_6954810194173886464_n

Urejanje parkirišč nadaljujemo na Portovalu in ob izlivu Težke vode. Za oba projekta smo že pridobili gradbeno dovoljenje, zato izvedbo načrtujemo že v tem letu. Na zelenici med stadionom Portoval in igriščem z umetno travo načrtujemo 42 parkirnih mest za avtomobile. Parkirišča bodo namenjena kratkotrajnemu parkiranju uporabnikov športnega parka, v sklopu tega projekta pa bomo uredili tudi šest parkirišč za avtodome, za katere bo na tej lokaciji v prihodnosti zraslo postajališče s celovito opremljenim oskrbnim mestom.

Na že obstoječem parkirišču pod bolnišničnim kompleksom nameravamo zgraditi 38 parkirišč z urejenimi zelenimi površinami, ki se bodo navezovale na načrtovano brv proti Loki. Arhitekturni natečaj za to brv, ki je potekal jeseni, smo zaradi neustreznih rešitev zaključili brez izbire in ga bomo ponovili v naslednjih mesecih. Poleg te brvi, se na upravni enoti nadaljuje tudi postopek za razlastitev, ki bi omogočal gradnjo načrtovane brvi v Irči vasi, ki bo povezala Drsko in Bršljin.

brv irča vas

Idejna rešitev za brv v Irči vasi.

Jeseni se je zaključila prva etapa rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Šmihel, ki jo bodo v letošnjem letu nadaljevali na odseku med Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice, za kar bodo na DRSI v prihodnjih dneh objavili razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Urejanje gospodarskih con smo v lanskem letu nadaljevali na Livadi, letos pa načrtujemo predvideno širitev cone na Cikavi. Nadaljujejo se projekti hidravličnih izboljšav, gradnja večnamenske poti ob Levičnikovi cesti in rekonstrukcija ceste na Drski, decembra pa je bil sproščen tudi promet na prenovljenem odseku v Velikih Brusnicah. Nekatera zaključna dela na cestišču bodo potekala še do marca, nekaj mesecev kasneje pa se bo projekt dokončno zaključil z izgradnjo nadomestnega objekta.

_DSC0902

Zaključena 1. faza del na Šmihelski cesti.

Urejanje romskih naselij smo jeseni nadaljevali z izgradnjo večnamenskega romskega centra Brezje, ki bo na voljo za programe učne pomoči za romske šolarje, v letošnjem letu pa načrtujemo tudi začetek gradnje komunalne infrastrukture v Žabjaku.

 

 

nazaj