Pojasnilo v povezavi s trenutnimi aktivnostmi na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

datum: 14. 11. 2018

V javnosti je danes zaokrožila anonimna e-pošta v povezavi s projektom Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kjer je zapisana vrsta lažnih in zavajajočih navedb, ki nimajo podlage v realnih dejstvih. Mestna občina Novo mesto v zvezi z zapisanim podaja naslednje pojasnilo.

»Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP) na podlagi revizije operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« Ministrstvu za okolje in prostor predlaga, da izvede popravek oziroma zmanjšanje stopnje sofinanciranja za 25 % certificiranih upravičenih izdatkov posameznih zahtevkov, kar znaša dokazljivo manj kot milijon evrov evropskih sredstev. Pri tem ne gre za končno odločitev, temveč priporočilo Ministrstvu za okolje in prostor, ki v zadevi odloča samostojno in se že predhodno z določenimi bistvenimi ugotovitvami UNP ni strinjalo oz. soglašalo. 

Gre za očitke, vezane na vodenje postopkov izvedbe projekta, ki smo jo občine soinvestitorice s pogodbo prenesle na koordinatorja Komunalo Novo mesto d.o.o., ki za pravilnost izvedbe postopkov tudi materialno odgovarja. Zato pričakujemo, da bodo v nadaljnjih korakih razčiščevanja priporočil UNP ustrezno pojasnili vse očitke ter uporabili vsa pravna sredstva. Na podlagi sklenjene pogodbe koordinator za pravno skladnost tudi odgovarja, tako da občine iz naslova izvedbe ne bomo nosile nobenih posledic. 

Dodajamo, da smo v preteklem tednu prejeli Sklep Ministrstva za okolje in prostor za financiranje dodatnih in nepredvidenih del, s čimer smo za izvedbo projekta uspešno pridobili dodatnih štiri milijone evrov sofinancerskih sredstev. Vrednost celotnega projekta tako sedaj znaša dobrih 26 milijonov evrov, vrednost sofinanciranja pa 20 milijonov evrov.

Glede na lažne obtožbe povezane z županom Mestne občine Novo mesto, zagotavljamo, da ne poteka noben sodni postopek, ki bi kakorkoli posegal v pristojnosti za opravljanje funkcije župana.«

nazaj