Za Novo mesto brez zastojev

datum: 12. 07. 2018

Na Mestni občini Novo mesto se z vlaganji v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest po najboljših močeh trudimo izboljšati prometno infrastrukturo, ki bi dolgoročno omogočila razbremenitev preobremenjenih cestnih povezav. Slednje v zadnjem času zahteva tudi številne zapore cest in posledično zastoje ob prometnih konicah.

Predvsem se prometni tokovi zgostijo v širšem območju mestnega jedra in ob migracijah delovne sile. Začetek gradnje težko pričakovane novomeške obvoznice, ki bi razbremenila sedanje najbolj izpostavljene odseke, je v letu 2019. Izgradnja tretje razvojne osi in zahodne povezovalne ceste (t.i. novomeški obroč) bo po podatkih prometnih analiz predvidoma skrajšala današnje potovalne razdalje za približno četrtino. Na mestni občini sledimo tudi načelu trajnostne mobilnosti z razvijanjem številnih projektov, ki za to omogočajo boljše infrastrukturne pogoje.

Levicar_Nm_KandijskiMost_2012_01_14_IMG_8822

Povečanje investicij v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest

V želji po zmanjšanju dvajsetletnih zamud pri gradnji regionalnih povezav in posledično prometne podhranjenosti naše občine, so bili v zadnjih treh letih storjeni bistveni premiki s povečanjem investicij v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest. Pri večini projektov smo odvisni od državnih programov, vendar smo kljub temu po najboljših močeh izboljšali številne cestne odseke: po dolgih letih je stekla ureditev nevarne ceste v Velikih Brusnicah, uspešno smo zaključili dela na Straški cesti, korak po korak urejamo s cestno infrastrukturo daleč najbolj podhranjeno širše šmihelsko območje. Tam smo najprej začeli z zdravstvenim kompleksom, nadaljevali z ureditvijo ozkega grla na mostu čez Težko vodo, nadaljujemo pa z urejanjem ceste skozi naselje Šmihel. V jeseni bo končan najzahtevnejši del na ozkem odseku pri šmihelski cerkvi, ostale odseke pa bo predvidoma možno prenoviti brez popolnih zapor. V načrtovanju je tudi že šmihelska obvoznica. Pred dnevi je bil objavljen tudi razpis za rekonstrukcijo cestišča in ureditev večnamenske poti do osrednjega novomeškega pokopališča v Srebrničah. Ob cestišču bo urejena večnamenska pot za pešce in kolesarje ter dve avtobusni postajališči. V prihodnosti je predvideno nadaljevanje večnamenske poti do naselja Srebrniče.

_DSC0756

Novomeška obvoznica: začetek del v 2019

Novo mesto zaradi svoje gospodarske uspešnosti in posledičnimi obremenitvami z dnevnimi migracijami delovne sile nujno potrebuje obvoznico, predvsem pa nove mostove čez Krko. Ob zavedanju, da so največja ovira nezgrajene ali nekategorizirane državne ceste, smo na  Mestna občini Novo mesto v okviru svojih pristojnosti zadnja leta stalno opozarjali pristojne državne institucije na slabšanje propustnosti obstoječe cestne mreže in na nujne projekte, ki jih je treba v kratkem izvesti. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo so ključne rešitve določene, umeščene v prostor in večinoma projektno obdelane in pripravljene za izvedbo.

V letu 2019 je tako predviden začetek gradnje odseka tretje razvojne osi od avtocestnega priključka v Mačkovcu do Revoza, ki bo razbremenila omenjeno križišče v Žabji vasi. Prav v teh dneh je bil zaključen natečaj za novi most v Mačkovcu, izgradnja priključka do Revoza pa je po trenutni časovnici Direkcije RS za infrastrukturo predvidena do leta 2022. Pred tem je predvidena tudi celovita prenova križišča v Žabji vasi.

Po drugi strani mesta je predvidena zahodna povezovalna cesta, ki bo potekala mimo Češče vasi, Regrških Košenic in se pri Pogancih združila s krakom, ki bo potekal mimo Revoza in se nadaljeval proti Beli krajini.

Projekt je že del vladnih programov, prejšnji mesec je bila pripravljena projektna naloga, v pripravi pa je tudi že razpis za projektiranje. Zahodna obvozna cesta bo grajena v treh fazah, za prvo fazo (priključek Regrške Košenice – priključek Brezje) bo predvidoma do konca leta izdelana projektna dokumentacija, v letu 2020 pa pridobljena zemljišča in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Druga faza (priključek Brezje–priključek AC Novo mesto–zahod) in tretja faza (priključek Regrške Košenice–Poganci (HC)), bosta sledili po zaključenih predhodnih fazah.

Predvidena je tudi izvedba ukrepov na obstoječem omrežju, poleg rekonstrukcije križišča v Žabji vasi je predvidena rekonstrukcija krožnega križišča v Bučni vasi, novogradnja oz. prestavitev Šmihelske ceste, nujna bo tudi izvedba ukrepov na obstoječi državni cesti G-2, od priključka na avtocesto Novo mesto – vzhod, dela severne obvoznice in Andrijaničeve ceste v Ločni.

Videoanimacijo poteka novomeške obvoznice si lahko ogledate tukaj.

Trajnostna mobilnost

Na mestni občini si prizadevamo vzpostaviti tudi boljše infrastrukturne pogoje za oblike trajnostne mobilnosti. Razumljivo je namreč, da samo investicije v novogradnje in rekonstrukcije javnih cest ne bodo mogle slediti rasti prometa, zato pospešeno razvijamo infrastrukturo za uporabo trajnostne oblike mobilnosti (kolesa, javni promet, skupna raba vozil, prevozi na klice, peš). Trenutno poteka ali pa je v pripravi več deset projektov za vzpostavljanje zvezne kolesarske mreže, vzpostavljen je sistem prevoza za klic, predvidena je tudi širitev mreže izposoje mestnih koles. 

Levicar_Letalo_2012_07_17_Mostovi_Kandijski_IMG_5875

nazaj