V torek zapora Šmihelske

datum: 20. 04. 2018

V torek, 24. aprila, bo na gradbišču na Šmihelski cesti vzpostavljena popolna zapora od šmihelske cerkve do odcepa za ulico Ob Težki Vodi. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta bo urejen prek Stranske vasi v smeri Gotne vasi, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki Vodi proti Gotni vasi.

Gre za nadaljevanje del prve faze rekonstrukcije Šmihelske ceste na najbolj problematičnem odseku med cerkvijo in trgovino Vita. Sanacija zajema dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela na tem odseku bodo predvidoma končana novembra letos.

obvozlokalnifinal2304

Druga faza rekonstrukcije se bo nadaljevala z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice, v tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču. Nosilka vseh treh faz projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Mestna občina Novo mesto pa pri investiciji nastopa kot sofinancer. Vrednost prve faze je dobrih 673 tisoč evrov (z DDV), na Mestni občini Novo mesto bomo prispevali tretjino.

ovozzavsapopolnaponedeljek2304lokal

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju, ki smo se ga v zadnjih letih lotili na Mestni občini Novo mesto. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo ter izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici letos nadaljujejo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želimo na Mestni občina Novo mesto v prihodnje nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice.

Povezane novice

16. april

Začetek del na Šmihelski cesti

Kot smo obveščali, je danes, 16. aprila, prišlo do začetka del na Šmihelski cesti. Vzpostavljena je semaforizirana polovična zapora. Udeležence v prometu prosimo za upoštevanja prometne signalizacije...

več >

nazaj