V javni razgrnitvi OPPN za stanovanjski objekt na Jakčevi

datum: 05. 04. 2018

Od 28. marca je v javni razgrnitvi dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu.

Od 28. marca je v javni razgrnitvi dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu. Gradivo je dostopno v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje) in tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Javna razgrnitev tega prostorskega akta bo potekala do 26. aprila. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. Javna obravnava je potekala včeraj na rotovžu.

Povezane novice

20. marec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski objekt na Jakčevi v Novem mestu.

več >

nazaj