Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta v javni obravnavi

datum: 22. 03. 2018

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki se nanaša na prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje. Javna razgrnitev bo potekala od 29. marca do 30. aprila, javna obravnava pa bo v sredo, 11. aprila ob 16. uri v avli Osnovne šole Bršljin (Kočevarjeva ulica 40).

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

nazaj