Zasedanje občinskega otroškega parlamenta

datum: 23. 02. 2018

Včeraj je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni na rotovžu nagovoril udeležence na zasedanju 28. občinskega otroškega parlamenta. Letošnja tema otroških parlamentov je Šolstvo in šolski sistemi, ki so jo obravnavali v štirih podtemah: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja oz. učenja in šola za življenje.

Mladi parlamentarci so v šolah sprejeli zanimive sklepe, med katerimi izpostavljamo, da so označili prijaznost ter strpnost kot lastnost dobrega učenca in da velja za dobrega učitelja tisti, ki ne razlikuje med učenci. Predvsem pa si učenci želijo novih načinov poučevanja, pouk etike tudi v 9. razredu in informatiko kot obvezni predmet že v nižjih razredih osnovne šole.

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se tovrstni parlamenti izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami.

_DSC0975

nazaj