Okrogla miza Sobivamo v Novem mestu

datum: 22. 02. 2018

Kakovostno bivanje je pomemben del tretjega življenjskega obdobja. O tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah in potrebah ter možnostih, so včeraj v medgeneracijskem centru Hiša sožitja spregovorili udeleženci okrogle mize z naslovom Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših.

Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Mestna občina Novo mesto, vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev za starejšo vse bolj številčno populacijo. Sem sodi tudi sobivanje, kjer v skupnosti živi več starejših oseb. Model, ki je v tujini že dolga leta prisoten in uveljavljen, pri nas pa se z njim šele spoznavamo, omogoča starejšim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo. Starejši tudi v Novem mestu vidijo možnost sobivanja kot eno izmed bolj zaželenih in primernih opcij za tretje življenjsko obdobje. Želijo pa si, da bi država ponudila različne možnosti, ki bi omogočile varen nakup ali najem oskrbovanega oziroma varovanega stanovanja.

Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto, je poudarila pomen usmerjanja aktivnosti različnih akterjev na področju starejših. »V občini Novo mesto nudimo zraven dnevnih centrov tudi program prevozov in sofinanciranje toplega obroka za starejše, s čimer starejšim omogočimo, da čim dlje bivajo doma. V občini se aktivno lotevamo tudi izzivov izgradnje oskrbovanih stanovanj na različnih področjih: lokacijsko, estetsko, pravno formalno.« O načrtih je spregovoril dr. Iztok Kovačič, vodja razvoja prostora in investicij v mestni občini: »Razvijali bomo tudi mestno jedro, ki bo združevalo generacije med seboj in omogočalo novo dimenzijo njihovega kakovostnega bivanja.«

Kot je na srečanju povedala Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, je staranje prebivalstva dejstvo, s katerim se moramo proaktivno soočati. Predvsem z bivanjem v tretjem življenjskem obdobju. »MOP je ustanovilo delovno skupino za starejše, ki se intenzivno ukvarja z bivanjskimi izzivi starejše populacije. To delamo skupaj s partnerji, saj le skozi sodelovanje lahko pokrijemo potrebe starejših v čim širšem smislu. S projektom Sobivamo želimo, da celotna skupnost postavi bivanje starejših kot eno najpomembnejših prioritet.« Dodala je, da je za institucionalizirano bivanje precej dobro poskrbljeno, sedaj pa bi radi razvijali še možnosti, ki pokrivajo bivanje starejših v obdobju pred tem. »Želimo oblikovati politike, ki bodo omogočale čim daljše in čim bolj kakovostno bivanje doma.«

Stanje na področju Mestne občine Novo mesto je predstavila Rožca Šonc, predsednica Društva upokojencev Novo mesto, in vodja projekta Starejši za starejše pri ZDUS. Med drugim je povedala tudi, da je v Novem mestu 4.030 upokojencev, od tega jih je 2.200 vključenih v aktivnosti. Kar 40 odstotkov se jih počuti osamljene. Mnogo aktivnosti omenjenega programa je namenjenih prav temu, da starejši ostanejo čim dlje časa doma, v znanem okolju, izpostavila pa je tudi podporo in odlično sodelovanje z mestno občino ter Domom starejših občanov.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

nazaj