Olajšajte si pot do višje izobrazbe

datum: 04. 01. 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vabi k prijavi na razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I

Podrobnosti na povezavi.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN-SS.pdf

nazaj