Mestna občina išče nove sodelavce

datum: 03. 10. 2017

V mesecu oktobru namerava Mestna občina objaviti več prostih delovnih mest. Vljudno vabljeni k spremljanju uradnih objav in prijavi.

Mestna občina Novo mesto je pred dobrimi dvemi leti zagnala obsežen razvojni cikel, ki za strokovno uspešno in kakovostno izvajanje že dlje časa prepotrebnih projektov ter sprotno ažurno opravljanje gospodarskih javnih služb predstavlja obsežen kadrovski zalogaj. Do sedaj smo poskusili naloge opravljati z obstoječimi kadri in spremenjeno organizacijo, vendar pa smo prišli v obdobje, ko to preprosto ni več mogoče. Aktivno se dela na preko 90 investicijskih projektih, pripravljamo prijave za sofinancerska sredstva in izvajamo mrežne projekte, o svojem delu obsežno informiramo, prestrukturirali smo kar nekaj sistemov delovanja ožje in širše občinske uprave ter poskušamo postati vse boljši servis za vse, ki imajo opravka z občino.  

Upravljanje s kadri z namenom, da dosežemo zastavljene razvojne in operativne cilje je nenehen proces, obseg možnega opravljenega dela pa je, kot v vsaki organizaciji ali podjetju, podvržen izrabi letnih dopustov, bolniških odsotnosti ter tudi službenim obveznostim izven delovnega mesta. Zato se je Občinska uprava odločila Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagati povečanje števila zaposlenih, saj so rezultati trdega dela tudi vidni. Svetnice in svetniki so to potrebo prepoznali kot upravičeno, zato bo v prihodnjih dneh objavljenih kar nekaj prostih delovnih mest. 

K prijavi vljudno vabljeni vsi zainteresirani, ki izpolnjujete pogoje. Iščemo res dobre posameznike, ki ne da prinesejo le svoje izkušnje in znanje, vendar je pomembno, da ima tak posameznik poseben čut za delo v javnem interesu. Prosta delovna mesta so uradne objave občine, zato jih na naši spletni strani najdete pod Postopki - Uradne objave.

nazaj