Testno deluje nova spletna stran občine

datum: 09. 10. 2017

Mestna občina je v mesecu oktobru zaključila s projektom prenove spletne strani občine. V testnem obdobju prosimo za razumevanje in opozorila o morebitnem nedelovanju.

V poletju 2016 je Mestna občina Novo mesto izvedla javno naročilo za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov Mestne občine Novo mesto in kot najugodnejšega ponudnika izbrala podjetje Arctur d.o.o., ki je uspešno zadostilo razpisnim pogojem in ponudilo najnižjo ceno za izvedbo in petletno obdobje vzdrževanja. 

Šlo je za obsežen projekt, katerega smo se lotili zaradi zastarelosti in nepreglednosti stare spletne strani, ki po svoji prvotni zasnovi ni več služila namenu informiranosti občanov in ostalih zainteresiranih. Novost, ki jo predstavljamo s prenovo spletne strani je tudi angleška različica spletne strani, ki bo služila vsem tistim tujcem, ki se že sedaj in se bodo tudi v bodoče zanimali za Novo mesto.

Z novo spletno stranjo želimo na občini doseči večjo informiranost, predvsem pa informacije pripraviti v obliki ažurnih novic, preko katerih bomo, poleg vseh uradnih objav in splošnih podatkov, podajali informacije, pomembne za vsakdan posameznikov. Po objavi prehajamo v testno obdobje v katerem bomo skupaj s sodelavci iz podjetja Arctur odpravljali morebitne napake, zato vam bomo hvaležni, če boste težave pri uporabi spletne strani sporočili na e-poštni naslov

Že na prvi strani so izpostavljene pomembne stvari na katere želimo občane opozoriti, med drugim imajo posebno mesto tudi hipna obvestila, kot so na primer informacije o spremembi prometnih poti, opozoril o izpadu električnega oziroma kanalizacijskega sistema na določenih odsekih in podobno. Zaradi ažurnosti in pomembnosti informacij Mestne občine Novo mesto si želimo, da vsi zainteresirani redno obiskujejo našo prenovljeno spletno stran in tako prebirajo aktualne novice, ki bi jih utegnile zanimati. Potrudili se bomo poiskati in objaviti tudi tiste informacije, za katere odgovorna institucija ni Občina, so pa pomembne za naše občane in druge zainteresirane. Zato pozivamo vse tiste, ki imate pomembne informacije in želite doseči širok krog Novomeščanov, da nam jih posredujete na , mi pa jih bomo v skladu z uredniško politiko objavili na spletni strani kot novice. Vse aktualne novice bomo, kot tudi do sedaj, delili na različnih socialnih omrežjih z namenom s posameznimi informacijami doseči čim večji krog tistih, ki bi jim utegnile biti zanimive in uporabne.

S spletno stranjo smo na enostaven način povečali dostopnost do Občinske uprave in mogoče še pomembneje, do voljenih predstavnikov občanov, občinskih svetnikov. Sedaj lahko vsak občan enostavno preko kontaktnega obrazca piše posameznim svetnikom in tudi tako sodeluje v procesu delovanja občine. Prav tako so preko navedenih kontaktov za vas na voljo župan, podžupana, direktorica Občinske uprave in sodelavci posameznih uradov.

Upamo, da smo po vsem opravljenem delu pripravili kakovostno orodje, ki je namenjeno vsem, ki jih zanima dogajanje v Mestni občini Novo mesto. Seveda bomo vseskozi naše novo orodje glede na izkušnje in potrebe prilagajali z namenom doseči na začetku omenjeni cilj - povečati stopnjo informiranosti v našem domačem kraju.

nazaj