Predstavitev preventivnega projekta Sobivanje z odvisnostjo

datum: 07. 05. 2007

Danes dopoldne je v prostorih mestne hiše potekala novinarska konferenca o preventivnem projektu Sobivanje z odvisnostjo.

Danes dopoldne je v prostorih mestne hiše potekala novinarska konferenca o preventivnem projektu Sobivanje z odvisnostjo, ki se bo sredi maja odvijal v Novem mestu. Projekt obsega šest preventivnih dogodkov, ki bodo potekali od 14. do 26. maja 2007 v Kulturnem centru Janeza Trdine, Klubu LokalPatriot in studiu TV Vaš kanal. V sklopu projekta so bodo zgodili naslednji dogodki:

- 14. maja 2007 ob 18. uri, avla Kulturnega centra Janeza Trdine: Otvoritev razstave Heroin;

- 15. maja 2007 ob 9. uri, mala dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine: Socialno delo z uživalci drog – preprečevanje in zmanjševanje škode (predavanje strokovnjakov s Fakultete za socialno delo Ljubljana);

- 17. maja 2007 ob 20. uri, Klub LokalPatriot: Literarni večer – Zgodovina moje heroinske odvisnosti (predstavitev knjige s predavanjem avtorja Zlatka Blažiča);

- 19. in 26. maja 2007 ob 20. uri, velika dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine: Projekcija slovenskega celovečernega filma Slepilo;

- 22. maja 2007 ob 9. uri, mala dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine: Preventiva na področju rabe in zlorabe drog v šolskem okolju (predava: Andreja Hočevar, Filozofska fakulteta Ljubljana);

- 25. maja 2007 ob 20. uri, TV Vaš kanal: TV oddaja Mladi in zasvojenost.

Vsi dogodki so brezplačni! 

Župan Mestne občine Novo mesto je v uvodu povedal, da je na območju mestne občine v zadnjih letih zaznati porast odvisnosti od drog. Število prekrškov in kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami na področju Policijske uprave Novo mesto se je z 272 v letu 2001 povzpelo na 305 v letu 2006. Opozoril je tudi na število odvisnikov, ki je vsako leto višje, kar potrjuje tudi statistika Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog NM (metadonska ambulanta v Zdravstvenem domu NM):

leto

št. vključenih v metadonsko zdravljenje

1999

3

2000

10

2001

24

2002

40

2003

54

2004

62

2005

72

2006

85

 

Mestna občina Novo mesto sistematično pristopa k reševanju zasvojenosti, saj vsako leto razpiše sredstva za sofinanciranje Preventivnih programov zdravja v višini 10.000 €, od tega je polovica sredstev namenjenih programom oziroma projektom pomoči zasvojenim. Mestna občina finančno in administrativno podpira delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto (LAS) ter ima zaposlenega za področje mladine in marginalnih skupin.

Projekt Sobivanje z odvisnostjo in posamezne dogodke je nato podrobneje predstavil Toni Kočevar, predsednik LAS. Strokovno posvetovalno telo župana koordinira svoje delo z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto. LAS deluje od leta 2001, decembra 2006 pa se je vsebinsko in kadrovsko okrepila. Člani LAS-a (35 članov) so predstavniki lokalnih inštitucij, organizacij in društev, ki se srečujejo s problemom zasvojenosti (MONM, šole, Center za socialno delo, zdravstvo, policija, nevladne organizacije in društva,…). LAS vsako leto določi plan dela, ki zajema akcije preventivnega delovanja, namenjenega mladim in njihovim družinam; sprožanje konkretnih oblik pomoči za odvisnike; koordinacijo delovanja med izvajalci programov pomoči v lokalnem prostoru ter povezovanje z ostalimi lokalnimi akcijskimi skupinami na regijskem in nacionalnem nivoju.

Po Kočevarjevih besedah je za zniževanje števila odvisnikov nujno vzpodbujanje kvalitetne preventive po šolah in zunaj nje (delo z mladimi in starši) in povečevanje možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa (šport, kultura, zabave brez drog, tabori mladih, tečaji socialnih veščin, učenje nenasilja in strpnosti,…). Podpira tudi javne razprave, medijske oddaje in prispevke, ki usmerjajo širšo javnost k jasnemu in kritičnemu premisleku do fenomena drog.

 

Kabinet župana

Mestna občina Novo mesto

 

 

nazaj