Mojca Špec Potočar

Svetniška skupina:
SMC - Stranka modernega centra
Delovna telesa:
  • Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti
  • Odbor za gospodarstvo
Rojen(a):
04.01.1965
Število mandatov v OS:
3
Sveti javnih zavodov:
Grm Novo mesto- Center biotehnike in turizma
Izobrazba:
Magistrica ekonomskih ved - Ekonomska fakulteta Ljubljana, magisterij poslovodenja in organizacije
Potek izobraževanja:
Univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka revidiranja računovodstva, revizorka in državna notranja revizorka, magistrica ekonomskih ved
Poklic:
Svetovalka regionalnega razvoja
Delovne izkušnje:
2015 – Razvojni center Novo mesto d.o.o., svetovalka za regionalni razvoj
2011-2014 – MO Novo mesto-nepoklicna podžupanja MO Novo mesto
2007-2015-Razvojni center Novo mesto d.o.o. – direktorica
2008-2015 – predsednica OZRK Novo mesto
2006-2007- MO Novo mesto- v.d. direktorica
2005 -2008 – izredna predavateljica na Višji ekonomski šoli Novo mesto
2004-2006- MO Novo mesto-vodja revizijske službe, notranja državna revizorka
2001-2004- NLB d.d., vodja oddelka
2000-2001- Dolenjska banka d.d. –vodja oddelka
1988-2000- Dolenjska banka d.d. –, samostojni planer in analitik ter vodja projektov