Mag. Gregor Macedoni

Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija

poslane pobude in vprašanja

Trenutno ni pobud in vprašanj.

Pregled vseh