Helena Brulc

Helena Brulc
Svetniška skupina:
Socialni demokrati
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance

kontaktni obrazec