Srečko Vovko

Srečko Vovko
Svetniška skupina:
Socialni demokrati
Delovna telesa:
  • Komisija za priznanja in nagrade
  • Odbor za družbene dejavnosti