Srečko Vovko

Srečko Vovko
Svetniška skupina:
Socialni demokrati
Delovna telesa:
  • Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet
  • Komisija za priznanja in nagrade