Mira Retelj

Mira Retelj
Svetniška skupina:
ZZD - Zveza za Dolenjsko
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance

kontaktni obrazec