Janez Murn

Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka