Alenka Muhič

Svetniška skupina:
ZZD - Zveza za Dolenjsko
Delovna telesa:
  • Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet