Rok Mežnar

Rok Mežnar
Svetniška skupina:
Lista Naš kraj – naše mesto
Delovna telesa:
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

kontaktni obrazec