Sara Tomšič

Sara Tomšič
Svetniška skupina:
Lista Gregorja Macedonija
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Trenutno ni pobud in vprašanj.

Pregled vseh